Skip to content back to nav
 
 

Vision og kerneopgave

Per visioner.jpg

Læs om klub Egedals visioner og kerneopgave.

Klub Egedal vil være nyskabende og foregangskommune på klubområdet via høj faglighed med fokus på børn og unges sociale læring, fællesskab, nærvær, helhed og kommunikation. Klub Egedal vil være på forkant med de seneste tendenser, så vi afspejler den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. 

Nyskabende:

 • Gennem innovative processer skaber personale og ledelse, fremtidens tilbud
 • Ledelse og personale skal være proaktive og vise mod
 • Personalet skal være nytænkende og nyskabende i hverdagens aktiviteter
 • Gennem åbenhed og tillid har vi fokus på faglighed, tværfaglighed og en styrket kultur

Faglighed:

 • Med udgangspunkt i det enkelte menneskes resourser og personlighed, ønsker vi at kompetenceudvikle Klub Egedals medarbejdere - udvikling af kompetencer sker gennem uddannelse, vidensdeling, - lokalt og i klub Egedal.
 • Igennem ledelse og selvledelse, skabe en bevidsthed hos den enkelte der underbygger/udvikler fællesskabet, både lokalt og i Klub Egedal.
 • Den enkelte medarbejder, er bevidst om det pædagogiske indhold i den enkelte aktivitet.

Social læring:

 • Vi vil give børnene kendskab til de sociale spilleregler, så de kan begå sig i fællesskaberne.
 • Vi vil stimulere børns nysgerrighed og læring gennem vores aktiviteter, relationer og samværsmuligheder.
 • Vi har fokus på sprog, samværsformer og hensynet til andre.

Nærvær:

 • Vi vil kendes ved nærværende voksne, der favner alle gennem en anerkendende og rummelig tilgang.
 • Gennem troværdighed skaber vi tryghed og udvikler miljøer, hvor børn, unge, voksne og andre samarbejdspartnere er medskabere af fælles trivsel, udvikling og læring.

Helhed:

 • Vores mål er samarbejde, vidensdeling, og en vis ensretning i forskelligheden.
 • De enkelte klubber er åbne for forandringer i egen og Klub Egedals praksis.
 • Et godt samarbejde med forældre, skole og fritidsliv skal skabe helhed for børn og unge.

Kommunikation:

 • Vi skal være bevidste om den nonverbale kommunikation og professionelt differentiere vores kommunikation afhængigt af målgruppen
 • Vi skal skabe synlighed internt og eksternt om klub Egedal og klubarbejdets værdier.
 • Vi skal være opmærksomme på sprogets betydning - sproget skaber virkeligheden.
 • Vi skal have fokus på positiv kommunikation, som understøtter en udviklende kultur.

Kerneopgave:

Klub Egedal vil med udgangspunkt i børn og unges trivsel være et alsidigt lærings-og udviklingsrum i Egedal kommune.