Skip to content back to nav
 
 

Overgang fra SFO til klub

per overgang.jpg

Læs alt om overgang fra SFO til Klub

I januar måned modtager alle forældre til børn i 3. klasse, et brev  i E-boks fra Skole- og Dagtilbud angående valg af klub.
I brevet står der datoer for åbent-hus arrangementer, der afholdes i hver af kommunens klubber.
På åbent-hus arrangementerne bliver børn og forældre bl.a. vist rundt i klubben, informeret om de mange tilbud klubben har, samt får indblik i, hvad det vil sige at gå i klub.
Når valg af klub er truffet, skal barnet indmeldes via den digitale pladsansvisning. Der vil ske en overflytning fra SFO til den valgte klub den 1. april. Det er derfor ikke nødvendigt, at udmelde sit barn fra SFO.

Var du berettiget til hel eller delvis økonomisk friplads i SFO regi, vil dette automatisk videreføres. Dog gives der ikke søskende rabat.

Det er muligt at gå i fritidsklub, fra den 1. april, det år barnet skal i 4. klasse.

For yderligere information læs også "Når dit barn skal i klub"