Skip to content back to nav
 
 

Genåbning af klubberne

Corona

Nu genåbner klubberne i Egedal.

På baggrund af regeringens udmelding torsdag den 7. maj, og nye retningslinjer fra
sundhedsmyndighederne, har Byrådet i dag truffet en beslutning om yderligere genåbning
i Egedal.
Det er dermed med stor glæde at vi kan meddele at klubberne gradvist starter op igen
mandag d.25.5. i tidsrummet fra 13.00-16.00. Der vil være mulighed for nødpasning i
tidsrummet fra 16.00-17.00.
Den mindskede åbningstid vil betyde, at vil de frigivne ressourcer anvendes til at
understøtte skolerne i perioden frem til sommerferien.

Der vil være adskillige retningslinjer, som klubberne skal overholde i denne proces,
og som en konsekvens heraf, vil der ikke nødvendigvis være de samme aktiviteter i
klubberne som før Corona, men der vi være de aktiviteter vi sikkerhedsmæssigt kan stå
inde for.

Vores Ungdomsklubber på matriklerne Veksø, Stenløse, Ganløse og Ørnebjerg vil ikke
genåbne inden sommerferien. Ungehusene på Hampen, Stengården og Smørum vil i den
kommende tid forblive lukkede, men medarbejderne herfra vil være at finde ude i
lokalmiljøerne og være i dialog med de unge.

Afslutningsvis vil vi gerne takke jer alle for jeres store forståelse og overbærenhed
i den forgangne tid!
Vi glæder os umådeligt til at se alle jeres børn i klubberne igen!

De bedste hilsner - Klub Egedal.