Skip to content back to nav
 
 

Forældrerådet August 2018

Forælderråd

Forældrerådet, Ørnebjerg Fritids- og Ungdomsklub

Som hovedregel holdes et forældremøde årligt, med valg til forældrerådet, fra dette vælges en repræsentant til den fælles klubbestyrelse i Klub Egedal, også kaldet områdebestyrrelse.

Ørnebjergs forældreråd består af følgende repræsentanter.

 - Morten Lyager, mail: ml@dui.dk

 - Susanne Walther Johannessen mail: suswr@hotmail.com

 - Helle Lefmann, mail: hlefmann@hotmail.com

 - Stine Müller, mail: stmuller@live.dk

 - Kasper Rubin, mail: kasper@rubin.dk

 - Brian Karle, er personalerepræsentant i forælderrådet

 Herfra er Morten Lyager valgt til områdebetyrelsen.